"İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Kanun Çalıştayı" 22 Şubat Cumartesi Günü HAKAD Genel Merkezi’nde Yapıldı.

Hür Akademisyenler Derneği ve Anadolu Platformu işbirliğiyle düzenlenen çalıştay, HAKAD Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştaya alanında uzman olan davetli akademisyenlerin yanı sıra HAKAD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Davut AKDUMAN, Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR, AKADDER Başkanı Rabia ALDEMİR, Anadolu Platformu Eğitim Kültür Birimi Başkanı Abdülhakim YALÇIN katıldı.

Çalıştay açılış konuşmasını HAKAD Başkan Yardımcısı Dr Öğr Üyesi Mahsum AYTEPE yaptı. Çalıştay sürecini ve gerçekleşecek sunumlar hakkında bilgi verdi. HAKAD YK Başkanı Doç Dr Davut AKDUMAN ve Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR’in selamlama konuşmalarının ardından ilk oturuma geçildi.

Çalıştayda İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşme esas alınarak çıkarılan 6284 sayılı kanun çok boyutlu olarak ele alındı. Sözleşme maddeleri ve ilgili kanun maddeleri ile ilgili olarak; Modern Hukuk, İslam Hukuku, İslam Düşüncesi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim ve Sivil Toplum olmak üzere 7 oturumda 14 tebliğ sunuldu. İstanbul Sözleşmesi ve ilgili kanun maddelerinin interdisipliner bir yaklaşımla ele alındığı çalıştayda, her bilim dalında alanında uzman ikişer akademisyen sunum yaptı ve akabinde konu tüm katılımcılar tarafından müzakere edildi. Gün boyu süren çalıştayda İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun, farklı disiplinlerin bakış açısı doğrultusunda enine boyuna tartışıldı. Bu meselenin disiplinler arası yaklaşımla ele alınmasının son derece anlamlı olduğunu ifade eden katılımcılar, bu yöntemin konunun daha akl-ı selim bir çerçevede ele alınmasına imkân vereceğini ifade ettiler. Kamuoyunda sözleşmeyle ilgili yapılan yüzeysel tartışmalara değinen kimi tebliğciler, bilimsel yaklaşımın daha sağlıklı sonuçlar vereceğini ifade ettiler.

Program sonunda katılımcılara teşekkür edildi ve akademisyenlerin toplumsal sorunlara çözüm olabilecek çalışmalar ortaya koymalarının önemine değinildi. Program iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

Programda ayrıca İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun kapsamında sunulan tebliğlerin kitaplaştırılacağı ve konuyla ilgili bir rapor hazırlanacağı duyuruldu.