AKADEMYADA YENİ BİR UFUK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

14 KASIM 2015-ANKARA

Hür Akademisyenler Derneği tarafından 14 Kasım 2015 tarihinde Ankara-İç Kale Otelde tertip edilen “Akademyada Yeni Bir Ufuk” isimli toplantı neticesinde aşağıda ifade edilen sonuçlara ulaşılmıştır:

1-İnsan, merak eden, araştıran, anlamaya çalışan ve sürekli kavrayışını geliştiren bir varlıktır. Akademi, insanın anlama, merak etme, kavrama ve araştırma arzusunu ve ihtiyacını beslemelidir ve geliştirmelidir.

2-Akademi, kendi içine kapalı insanların oluşturduğu dar ve sınırlı insanlar topluluğu değildir. Akademi, toplumun ve insanlığın bir parçası olarak var olan bir olgudur. İnsandan ve toplumdan soyut bir akademi ve akademisyen konsepti sağlıklı değildir. İnsan ve toplumun bir parçası olarak var olan akademi ve akademisyen, bilimsel ve profesyonel çalışmalarını insana ve topluma karşı sorumluluk ve katkı bilinciyle gerçekleştirmelidir.

3-Akademi ve akademisyen, insana ve topluma karşı sorumluluk bilinci içinde bilimsel, entelektüel ve akademik faaliyetlerini icra ederken evrensel insani ve etik değerlerden ayrılmamalıdır. Ahlakilik, adalet, insan hakları, özgürlük, evrensellik, çoğulculuk, katılımcılık, mesleki duyarlılık, çevre ve doğaya saygı, saydamlık ve hesap verebilirlik akademiye ve akademisyene yön veren asli değerler olmalıdır.

4-Akademi, sadece bilginin teknik olarak üretildiği bir yer değildir. Akademi, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşma, nitelikli insan yetiştirme, toplumsal ve insani sorunları sağlıklı akademik zeminlerde tartışma, toplumsal sorunlara duyarlı olma misyonlarına sahip olmalıdır.

5-Akademinin olmazsa olmazı düşünce, ifade ve akademik özgürlüktür. Akademik hayatın her aşamasında hava ve su kadar vazgeçilmez olan değer, özgürlüktür. Akademik hayatı nefessiz bırakan her türlü kısıtlama, müdahale ve uygulama ortadan kaldırılmalıdır. Akademi ve akademisyen sahici alma özgür olmalıdır.

6- Akademide homojenlik yoktur. İnsan hayatının değişik alanlarının çalışıldığı akademide insani çeşitlilik,  bütünüyle kendisini tezahür ettirmektedir. Tek bir anlayışın akademiye empoze edilmesi gibi anlayışlar akademinin ruhuna aykırı olup insani çeşitliliğin ürünü olan akademik çoğulculuğun mutlaka korunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

7-Hiçbir akademik disiplin tek başına yeterli değildir. Bir akademik disiplinin kendisini yalnız başına bir ada olarak düşünmesi, diğer insani çalışma alanlarıyla ilgili olmaması, onu kısırlaştırmakta, sığlaştırmakta ve anlamsızlaştırmaktadır. Disiplinler arası duvarlar yıkılmalı, disiplinler arası çalışmalar hiçbir sınır ve kısıtlama olmadan gerçekleştirilmelidir.

8-Üretilen her türlü bilgi, tecrübe ve çalışma, anlamlıdır ve değerlidir. Ancak farklı akademik bilgilerin ve araştırmaların disiplinler arası ve çoğulcu bir anlayış içerisinde birbiriyle ilişkilendirilmesi, ortak aklın bir ürünü haline getirilmesi, akademinin insani ve toplumsal işlevlerini yerine getirmesi açısından bir zorunluluk durumundadır.

9-Üzerinde yaşadığımız coğrafya, insanlığın medeniyet coğrafyasıdır. Sahip olduğumuz kadim insani değerler ve birikim çerçevesinde fıtri asli temeller çerçevesinde yeni bir dünyanın ve medeniyetin inşası için insanlığa yeni sözlerin söylenmesi ve insanlık durumunun içinde bulunduğu kriz haline çözümler üretilmesi gerekmektedir. İnsanlığın fıtri ahlaki, manevi ve düşünsel değerleri çerçevesinde yeni bir dünyanın ve medeniyetin inşası için insanla içi içe var olan, Allah rızasını kazanmak için insana hizmet etmeyi gaye edinen yeni bir akademi çevrenin inşası gereklidir.

10-Hür Akademisyenler Derneği, bölgemiz ve dünya ile konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve stratejiler geliştirmek,  yapılan araştırma bilgilerini ve sonuçlarını toplum ile paylaşmayı amaçlamaktadır