Üyeliğe Davet

Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD); 
Türkiye genelindeki akademisyenlerle yüz yüze istişareler yapılarak gönüllü akademisyenler tarafından 14 Ekim 2015 tarihinde kurulmuştur. 
HAKAD’ın kuruluş amacı; insanımız ve insanlık için; ülkemiz, bölgemiz ve dünya ile ilgili konularda akademik düzeyde fikir üretmek, politika ve stratejiler geliştirmek, bunları kamuoyu, ilgili kurum ya da kuruluşlarla paylaşmak, toplumu bilinçlendirmek ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirmektir. 
Akademisyenin bilimsel ve toplumsal sorumlulukları vardır. HAKAD; bu sorumluluk gereği katkı sağlanabilecek bütün alanlara dair tespit, öneri ve çözüm yolları için kurumsal bir zemin olmayı hedeflemektedir.
Türkiye'de akademinin toplum değerleriyle buluşma ve çözüm önerileri sunması için; para ve maddi kazanımları merkezine alan asri medeniyetin, insanı yücelten, merkeze alan bir medeniyete dönüşmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle akademide zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır.
HAKAD; eğitimden hukuka, sanattan mimariye kadar birçok alanda medeniyetin yeniden inşasına katkı sunmayı öngörmektedir.
İnsanlığa dair dert ve kaygı sahibi olan akademisyenlerin yerel tecrübelerini ortak bir havuzda değerlendirmeyi amaçlayan bu yapı, aynı zamanda uluslararası düzeyde akademisyenlerin buluşacağı bir kaynaşma zemini olacaktır.
HAKAD; bir tavsiye ve öneri merkezi olmaktan öte; çözüm odaklı örneklikler ortaya koymayı, mevcut potansiyelleri harekete geçirmeyi ve toplum sorunlarına ortak çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca insanlığı etkileyebilecek her konuda söyleyecek bir sözü ve proje önerisi ortaya koyabilecek ulusal ve uluslararası düzeyde vizyonu olan çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.
Medeniyetimizin yeniden ayağa kalkması; insanlığa, özlenen, beklenen huzur, barış ve güveni vermesi yolunda sizleri de Hür akademisyenler Derneği olarak aramızda görmekten onur duyarız.


HAKAD Yönetim Kurulu Başkanı
Davut AKDUMAN