Felsefe Atölyesi

Hür Akademi Düşünce Okulu kapsamında ilk atölyemiz olarak HAKAD Felsefe Atölyesi 8 Şubat 2019 da faaliyetlerine başladı. Felsefe atölyesi kapsamında İslam Düşüncesi ile karşılaştırmalı olarak "Felsefenin serüveni" işlenmeye başlandı.

Prof Dr Hasan AYIK Hocanın sunumuyla 12 hafta sürecek olan programda 8. yüzyıldan başlanarak günümüze kadar düşünce alanında insanlığın birikimi katılımcılarla birlikte işlenecektir.

HAKAD Felsefe Atölyesinin ilk dersi 08.02.2019 tarihinde Ankara Keçiören Tepebaşı Mahallesindeki ÖZEV binasında sunuldu. Atölye kapsamında sunulacak dersler, her cuma günü saat 19:30 da gerçekleştirilmeye devam edecektir. Son dersin işleneceği 26.04.2019 tarihinde derslere düzenli olarak iştirak eden katılımcılara Hür Akademi Düşünce Okulu/ HAKAD Felsefe Atölyesi sertifikaları verilecektir.

HAKAD Felsefe Atölyesi kapsamında planlanan ders programı:

08.02.2019: 8. Yüzyıl: İslam Düşüncesine Nakledilen Felsefe ve İslam Dünyasındaki Bilimsel Gelişmeler

15.02.2019: 9 ve 10. Yüzyıl: Ortaçağın Platoncu Dönemi ve Bilimsel Zihniyeti / İslam Düşüncesinde Felsefe ve Bilimin Anlaşılıp Özümsenmesi (Kindi ve Farabi) ve İslam Dünyasındaki Bilimsel Gelişmeler

22.02.2019: 11 ve 12. Yüzyıl: Ortaçağda Platoncu Dönemin Gerilemesi / Felsefe ve Bilimin İslam Düşüncesine Adaptasyonu ve Eleştirisi (İbn-i Sina ve Gazali)

01.03.2019: 13. Yüzyıl: Ortaçağda Aristocu Dönemin Başlaması ve Dönemin Bilimsel Zihniyeti / İslam Düşüncesinde Felsefe ve Bilimin Duraklama Dönemi ve İslam Dünyasındaki Bilimsel Gelişmeler

08.03.2019: 14. Yüzyıl: Ortaçağ Kilise Felsefesinin Çöküşü: Nominalizmin Çıkışı / İslam Düşüncesinde Felsefe ve Bilime Karşı İnançsal- İtikadî Hatların Oluşturulması

15.03.2019: 15. Yüzyıl: Batıda Rönesansın Doğuşu / İslam Düşüncesinde Tehafüt Tartışmaları (Her İki Tarafın Bilimsel Zihniyeti)

22.03.2019: 16. Yüzyıl: Batıda Rönesansın Meyvelerinin Devşirilmesi / İslam Düşüncesinin İtikadi Savunma Hatlarının Tahkimi

29.03.2019: 17. Yüzyıl: Batıda Akıl Çağı- Modern Bilimsel Gelişmeler ve Bilimlerin Felsefeden Ayrılma Sürecinin Başlaması / İslam Düşüncesinde Akıl Tutulması ve Kadızadeliler- Sivasiler Çatışması ve Medreseden Felsefenin Silinmesi

05.04.2019: 18. Yüzyıl Batıda Modern Bilimsel Zihniyetin Oluşması (Kant Dönemi) ve Bilimlerin Felsefeden Tamamen Ayrılması / İslam Dünyasında Medresede Fıkıhçı Anlayışın Zaferi, Devlette Batı İle Tek Taraflı Etkileşim

12.04.2019: 19. Yüzyıl: Batıda Pozitivizm ve Yeni Bilimsel Gelişmeler ve Modern Bilimlerin Felsefeden Tamamen Ayrılması / İslam Dünyasında Batı İle Etkileşimin Sonuçları

19.04.2019: 20. Yüzyıl: Batıda Analitik Felsefe ve Atomcu Pozitivizm; Metafiziğin Felsefeden Ayrılması ve Bilimsel Felsefe / İslam Dünyasında Modern Akımların Ortaya Çıkması (İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük)

26.04.2019: 21. Yüzyıl: Batıda Teknolojinin Zaferi ve Eleştirel Felsefenin Kökleşmesi / İslam Dünyasında Sömürü ve Manipülasyonlar.

“HÜR AKADEMİ DÜŞÜNCE OKULU/ HAKAD Felsefe Atölyesi” Katılım sertifikalarının verilmesi.

 

 

HAKAD Felsefe Atölyesi Tamamlandı

HAKAD Felsefe Atölyesi Tamamlandı

Hürakademi Düşünce Okulu kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitim çalışması olan, "İslam Düşüncesi ile karşılaştırmalı olarak Felsefenin Serüveni" nin işlendiği HAKAD Felsefe Atölyesi 19.04.2019 tarihinde Ankara ÖZEV binasında saat 20:00’de gerçekleştirilen son dersiyle tamamlandı.

Program sonunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Hasan AYIK’a, programa desteklerinden dolayı ÖZEV Yönetim Kurulu Başkanı Tekin BAŞER, Soner GÜLTEKİN ve Muharrem ESEN’e Teşekkür Belgeleri takdim edildi.

Daha sonra derslere düzenli olarak devam eden katılımcılara Katılım Belgeleri takdim edildi.

FELSEFE ATÖLYESİNDE İLK DERS

FELSEFE ATÖLYESİNDE İLK DERS

HAKAD Felsefe Atölyesi 8 Şubat 2019 tarihinde ilk dersle birlikte başladı. Atölye kapsamında İslam Düşüncesi ile karşılaştırmalı olarak "Felsefenin serüveni" işlenmeye başlandı.

Prof Dr Hasan AYIK Hocanın sunumuyla ilk derste 8. yüzyılda "İslam Düşüncesine Nakledilen Felsefe ve İslam Dünyasındaki Bilimsel Gelişmeler" katılımcılarla birlikte işlendi. İnteraktif olarak devam eden derste katılımcıların sorularıyla konu detaylı olarak ele alındı.